Sanitky NEZDOS Karlovy Vary mají zájem o řidiče DZS, ideální ze zdravotnického prostředí. Životopis prosím na e-mail.
Upozorňujeme všechny pacienty ZP MV ČR, že výkonu 69: Manipulace s imobilním pacientem s nadměrnou tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu sanitním vozidlem vsedě nebo vleže, není nasmlouván.
Pacienti se musí obrátit na svojí zdravotní pojišťovnu MV ČR.
Tel: 378 023 222 Fax: 272 732 430 E-mail: info@zpmvcr.cz. Tyto kontakty mají pro případ potřeby i na průkazu pojištěnce.
Ostatní ZP jsou nasmlouvány bez omezení.

Jsme smluvním zdravotnickým zařízením pro všechny zdravotní pojišťovny v ČR.

V jednom měsíci přepravíme 5 000 až 7 000 pacientů, v rámci služeb DRNR pro zdravotní pojišťovny. Jsme smluvní partneři pro několik významných asistenčních společností. Naše sanitní vozy jsou nad standartně vybaveny. Plná výbava ambulance je vždy prioritou pro pohodlí klientů, naše posádky jsou vyškoleny. Řidiči prošli akreditovaným kurzem pro dopravní zdravotní službu.

Nejsme vázáni na žádnou záchrannou službu, máme 5 samostatných dispečinků a centrální nonstop dispečink 24 hodin. Všechna naše sanitní vozidla jsou vybavena sledovacím GPS systémem. Jednotliví dispečeři vidí na svých PC, každé sanitní vozidlo firmy on-line. V případě požadavku přidáváme k vyúčtování GPS výpis záznamu jízdy sanitního vozidla. Nezajišťujeme záchrannou službu. Ale v případě hromadných neštěstí, nebo jiné nutné spolupráce, jsme smluvním partnerem několika nemocnic v havarijním a evakuačním plánu. Účastnili jsme se i společných cvičení s integrovaným záchranným systémem.

Pro udržování autoparku sanitních vozidel, nám slouží vlastní plně vybavený autoservis se zkušenými mechaniky

V našem lázeňském trojúhelníku, převážíme po dohodě zahraniční klienty po úrazech, nebo nemoci, až domů, či do jejich spádové nemocnice v zahraničí.

50 sanitních vozidel s červenou hvězdou života

vlastní plně vybavený autoservis
až 7 000 přepravených pacientů v rámci služeb naší DZS

Základní informace pro naše pacienty.

Na základě převozního příkazu, který Vám vyplní lékař, si můžete na některý náš dispečink zatelefonovat podle místa Vašeho bydliště a sanitku si u nás objednat. Dispečeři Vám sdělí podrobnosti o příjezdu sanitky. Sanitku je třeba si objednat včas, nejlépe hned, kdy se dozvíte od lékaře, že sanitku potřebujete. I Váš převoz se musí dispečery naplánovat.

Za převoz sanitkou se dopravci nic neplatí, převozy za Vás hradí Vaše zdravotní pojišťovna, a to na základě správně vyplněného lékařem podepsaného „Příkazu k transportu“. Pro jistotu si Převozní příkaz překontrolujte, zda jsou na něm všechny Vaše údaje dobře, je zakázáno něco dopisovat, to může učinit jen lékař.

Naši řidiči jsou odborně vyškoleni, prošli akreditovaným zdravotnickým kurzem řidičů DZS. Dle pokynů lékaře ve Vašem Příkazu k transportu Vás naši řidiči doprovodí, anebo odvezou na nosítkách, či sedačce na místo určení.

Pokud jste invalida a máte asistenčního psa, převezeme i Vašeho psa, lékař musí toto zapsat do Vašeho Příkazu k transportu. Dispečera je třeba o pejskovi informovat.

Jestliže jste invalida vozíčkář, nemůžeme Váš invalidní vozík převážet, a to z důvodu bezpečnosti. Vozík nemá homologaci k uchycení v sanitce dle normy 1789. Proto sanitní vozidla mají svá transportní křesla a nosítka, splňující všechny nařízené normy ČR a EU.

Naše sanitky jsou homologovány a procházejí každý rok Technickou kontrolou. Kontroly provádí i zdravotní pojišťovny.